Logo Outsourcing Monitor

Outsourcing Monitor

out·sour·cing (de; v(m)) het door bedrijven uitbesteden van voorheen eigen activiteiten aan derden.

mo·ni·tor (de; m,v) iem. die waarneemt en informatie verzamelt over iets, gedurende langere tijd of afstand met een bepaalde bedoeling.